ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ข้อมูลอาคารสถานที่
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

ข้อมูลอาคารสถานที่

     อาคารเรียนจำนวน ๒ หลัง อาคารประกอบจำนวน ๔ หลัง ส้วม ๔ หลัง

              สนามฟุตบอล ๑ สนาม

              สนามบาสเก็ตบอล ๑ สนาม