รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม
25 ถนนท่าเรือจ้าง   ตำบลวังกระแจะ  อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
เบอร์โทรศัพท์ 039511251 เบอร์แฟกส์ 0-3952-0155
Email : ts_school@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :