คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Word Document คู่มือปฏิบัติกลุ่มบริหารวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 193.5 KB
Adobe Acrobat Document นโยบายงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73.35 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือบริหารงานงบประมาณ2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 556.1 KB