แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

Adobe Acrobat Document ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.59 MB
Adobe Acrobat Document แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 480.29 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.11 MB