สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

Adobe Acrobat Document แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนกุมภาพันธ์2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.86 KB
Adobe Acrobat Document แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนพฤษภาคม2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44 KB
Adobe Acrobat Document แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนมกราคม2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.55 KB
Adobe Acrobat Document แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนมิถุนายน2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73.33 KB
Adobe Acrobat Document แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนสิงหาคม2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.63 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯรายเดือน 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 871.12 KB