นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.97 KB
Adobe Acrobat Document การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55.17 KB