ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ!! ประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฯ (อาคารหอประชุม) โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม งบประมาณ 2564 (อ่าน 30) 30 ธ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (อ่าน 26) 29 ธ.ค. 63
ประกาศ เรื่องการปิดสถานศึกษากรณีเหตุพิเศษ (อ่าน 25) 29 ธ.ค. 63
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (อ่าน 458) 05 ส.ค. 62
รับสมัครนักเรียนใหม่ 2562 (อ่าน 713) 25 ก.พ. 62
ประกาศ เรื่อง การสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 1002) 13 ก.ค. 59
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานยุวชนประกันภัยปี 2558 (อ่าน 1081) 15 ก.ย. 58