วีดีโอโรงเรียน
วันวิชาการ 56 (อ่าน 1948) 12 พ.ค. 57
To be No.1 Idol (อ่าน 1970) 12 พ.ค. 57
VTR นำเสนอประวัติโรงเรียน (อ่าน 1750) 12 พ.ค. 57