กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ว่าที่ ร.ต.ฐาปกรณ์ สัมภาลี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0864068604
อีเมล์ : karbiwlucky@gmail.com

นายพงษ์พัฒน์ อสิพงษ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2