กลุ่มแนะแนวการศึกษา

นายปฐมพร ไหว้ครู
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0848694411
อีเมล์ : mail.gurupong@gmail.com