ครูบรรณารักษ์

นางพิมพ์นารา วัฎฎะสุวรรณ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1