ผลงานครู
ชื่อผลงาน : Web
ชื่ออาจารย์ : นางดวงนภา สิงหพันธุ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2564,14:05  อ่าน 39 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Google classroom
ชื่ออาจารย์ : นางสาวลลิดา ศรีพลอย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2564,13:34  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Youtube
ชื่ออาจารย์ : นางสาวลลิดา ศรีพลอย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2564,13:33  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Web
ชื่ออาจารย์ : นายทนงศักดิ์ มิตตา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2564,13:31  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางศิริรัตน์ นำไทย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2563,10:28  อ่าน 186 ครั้ง
รายละเอียด..