ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานบูรณาการโซเชียลมีเดีย เพื่อพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม
ชื่ออาจารย์ : นางศิริรัตน์ นำไทย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2559,15:33  อ่าน 368 ครั้ง
รายละเอียด..